Mega og mikro forlag bliver fremtiden

JbthompsonMegaforlag og mikroforlag/selvudgivelse bliver fremtiden i udgivelsesbranchen. I følge professor John B. Thomson fra University of Cambridge.

Jeg deltog ligesom flere andre newpub’ere på konferencen Books and Publishing in a Digital Age på KUA tirsdag-onsdag d. 29-30. april. Især prof. John B. Thomson fra University of Cambridge havde nogle meget interessante analyser for newpub’ere og forfattere – om hvordan bogudgivelse (trade publishing) nødvendigvis går i to retninger: Mod megaforlag / ”extreme publishing” og mod mikroforlag og selvudgivelse.

Udgangspunktet er ifølge Thomson, at bogmarkedet for forlagene i det store hele er mættet. Der kommer ikke mange nye læsere til og udsalgspriserne er under konstant pres nedad. Vækst opnås kun ved at tage markedsandele fra andre forlag. Samtidig har meget aggressive litterære agenter (i USA først) presset prisen på forskud op og op for de forfattere og manuskripter, der har potentiale til at blive STORE bøger. De store forlags fokus og kamp bliver stadig mere at ramme guldet. Man betaler eksorbitante forskud for manuskripter man tror vil kunne blive mega-bestsellere. Og i den kamp vil mid-list forfatterne i udstrakt grad tabe forlagenes interesse. Nok så mange gode, solide bøger kan ikke sikre den årlige vækst som de stadig større (konsoliderede) udgivelseskoncerner kræver.

I det ”game” kan kun de rigtigt store forlag følge med. Mellemstørrelse-forlagene har ikke midler til at byde ind på de titler der kæmpes om. De (pop)stjerner der vil honoreres absurd. Men de har heller ikke den fordel mikroforlag og selvudgivere har – nemlig goodwill. Mikroforlag og selvudgivere har relativt meget mindre omkostninger end traditionelle forlag og de kan i ret udstrakt grad trække på et velvilligt netværk som vil arbejde billigt, dele viden osv. Det bliver ifølge Thomson The Economy of Scale på den end side og The Economy og Favours på den anden, der vil definere fremtidens udgivelsesmarked.

John B. Thomson forudså disse otte tendenser for branchen:

1. Amazon vil vokse – mange flere fysiske butikker vil lukke
2. Flere forlag vil konsolidere og andre til stoppe med trade publising (bøger til alm. boghandel)
3. Kampen for synlighed vil flytte stadig mere online (butikker lukker jo)
4. Skiftet mod digitale bøger vil fortsat øge (i varierende grad for skønlitt., lærebøger, fagbøger, ..).
5. Pris-inflation vil presse udgivere yderligere. Der vil være konstant nedadgående prispres. Også på værdien af intellectual property.
6. Stadig øgede krav til at reducere omkostninger.
7. Traditionelle papirbog-distributører vil komme under øget pres (hvilket kan få store konsekvenser)
8. Mikroforlag/selvudgivere og start ups vil vokse og trives og ”mellemmanden” vil få det stadig sværere.

Professor Thomsons næste forskningsområde vil være selvudgivelse. Jeg stak ham naturligvis et NewPub-visitkort og foreslog ham at kigge på hvad vi har gang i her.

Det bliver spændende at se hvor den litterære kvalitet skal hentes i fremtiden. Er det fra mega-forlagene som kæmper om at udgive Dan Browns eventyr og Paris Hiltons illustrerede erindringer?

Prof. John B. Thomson’s side: http://www.sociology.cam.ac.uk/contacts/staff/profiles/jthompson.html