Nu kan du skrive skarpere til dine målgrupper

Bogbranchen er ude i enorme forandringer i disse år. For få år siden var forlag nærmest uomgængelige. I dag kan enhver udgive sit manuskript selv. Både som e-bog og papirbog og både til dansk og internationalt salg. Lige nu og gratis. Eller i små digitaltrykte oplag.

Fagbøger fagbog nichebøger selvudgiverDen udvikling giver – ikke mindst for ekspert-/fagbogsforfattere – en masse meget spændende muligheder. Det betyder, at man fx kan bevare alle sine rettigheder, bruge sin bog som man vil, dele den ud, sælge den på kurser og foredrag, og også tjene et evt. overskud på salget selv. Men ikke mindre væsentligt, så giver det mulighed for at skrive og udgive på måder, der er langt skarpere tilpasset ens målgrupper.

Et forlag har brug for og interesse i at deres udgivelser sælger i så store oplag som muligt. Forlaget tjener alene på styksalget af bøgerne, og jo flere eksemplarer man kan kalkulere med at trykke, jo mindre udgør basisomkostningerne til design, opsætning osv. af den enkelte bog, og indtjeningen maksimeres. Forlaget er derfor ikke særlig interesseret i at udgive snævert niche-orienterede bøger, men vil som udgangspunkt ønske, at der er bredere appel i hver titel.

Som ekspert og forfatter kan du omvendt have udmærkede grunde til at se dine bøger mere som en markedsføring for de andre ydelser som du tjener dine penge på: Konsulentydelser, foredrag, services, behandling, coaching osv. Du kan altså godt tåle, at lave en smallere og skarpere bog, som virkelig rammer målgruppens behov præcist, og som til gengæld ikke behøver at maksimere styk-indtjeningen.

Jeg er slet ikke i tvivl om at vi fremover vil se mange flere eksperter målrette det samme basis-materiale til forskellige målgrupper – i flere forskellige versioner af den samme viden – den samme bogidé.

Det bliver en gevinst for læserne/målgrupperne og det bliver også meget lettere at skrive sine bøger, når man ikke skal tage hensyn til meget forskellige målgrupper i samme bog.

Rammer det her noget i dine egne erfaringer og overvejelser med det du arbejder med og evt. skriver om, så rådgiver jeg dig meget gerne i hvordan du kan tilrettelægge din skriveproces, så du virkelig taler til hver af dine målgrupper i øjenhøjde!